Reglaments

“Apstiprināts”

Neatkarīgas Amatieru Hokejas Līgas

(NAHL-RĪGA)

valdes sēdē 2013.g.07.Septembrī.

2013./2014.g. sezonas

Neatkarīgas Amatieru Hokejas Līgas (NAHL-RĪGA)

meistarsacīkstes hokejā.

Nolikums.

1.Mērķis.

1.1.Popularizēt hokeju iedzīvotāju vidū.

1.2.Veicināt hokejistu meistarības līmeņa izaugsmi.

1.3.Noskaidrot 2013./2014.gada labāko NAHL meistarsacīkstes komandu hokejā pieaugušo vidū

(VIRSLĪGA; 1.LĪGA; 2.LĪGA; 3.LĪGA; Nordic LĪGA A; Nordic LĪGA B).

2.Vadība.

2.1.Meistarsacīkstes hokejā organizē un vada Neatkarīgā Amatieru Hokeja Līga, turpmāk NAHL-RĪGA, sadarbībā ar RHF. Meistarsacīkstes tiešo vadību nodrošina direktorāts.

2.2.Direktorāta padome tiek veidota piedaloties pa vienam pārstāvim no katras dalībkomandas.

3.Laiks un vieta.

3.1.NAHL-RĪGA meistarsacīkstes hokejā notiek 2 apļos (vai 3 aplis) un kausa sacensības, laikā no 2013.gada 14.septembra līdz 2014.gada 25.maijam.

3.2.Ikviens klubs kopā ar pieteikumu piesaka laukumu, dienas un laiku, kurā tās aizvadīs mājas spēles. Visiem ledus laukumiem jāatbilst starptautiskajiem hokeja spēles noteikumiem.

4.Dalībnieki.

4.1. Lai piedalītos NAHL-RĪGA meistarsacīkstēs hokejā sākumpietēikums vajāg iesniegt reģistrācijas laikā un papildi pieteikumi tiek pieņemti tikai pēc NAHL-RĪGA hokeja meistarsacīktes direktorātā lēmuma.

4.2. NAHL-RĪGA meistarsacīkstēs drīkst piedalīties hokejisti, kuri jau ir samaksājuši dalības maksu.

4.3. NAHL-RĪGA meistarsacīkstēs drīkst piedalīties hokejisti, kuri dzimuši 1997. gadā un vecāki. Jaunāki drīkst spēlēt tikai ar ārsta un vecāku rakstisku atļauju.

4.4.Ikvienam klubam NAHL-RĪGA meistarsacīkstēs atļauts pieteikt ne mazāk par 11 spēlētājiem.

4.5.Katrai spēlei drīkst pieteikt līdz 20 spēlētājus un 2 vārtsargus (minimāli- 6 spēlētājus).

4.6.Pārejas jautājumi starp komandām kārtojami savstarpēji vienojoties pārejas laikā no 24.12.2013.g. līdz 10.01.2014.gadam. Spēlētājus var atsaukt no pieteikuma tikai pārejas perioda laikā.

4.7.NAHL-RĪGA meistarsacīkstēs aizliegts spēlēt hokejistiem (izņemot vārtsargiem), kas spēlē Rīgas meistarsacīkšu hokejā (izņemot pilnīga komandu, saskaņā ar noteikumiem NAHL), U 16-18-20, Latvijas Čempionātā pieaugušajiem –

VIRSLĪGA NAHL-RĪGA drīkst pieteikt pēc 1 gadu no pedējas spēles VL LHF (vai citas līdzvērtīgas klubi).

1 LĪGA NAHL-RĪGA drīkst pieteikt pēc 1 sezonu VL LHF (vai citas līdzvērtīgas klubi), Baltkrievijas atklātajā hokejačempionātā(BAČ), arzēmes čempionatiem un augstāk (Saskaņā FARM noteikumiem iespējams pieteikt pirmssezonas pieteikumu līdz 4 spēlētājiem no Virslīgas NAHL, papildu pieteikumi tiks veikti tikai ar direktorāta lēmuma).

2 LĪGA NAHL-RĪGA aizliegts spēlēt bijušiem Latvijas vīriešu izlases spēlētājiem, aizliegts spēlēt 1 sezonu pēc LHF Jaunatnes čemppionātā un 3 sezonu pēc VL LHF (vai citas līdzvērtīgas klubi) .

3 LĪGA NAHL-RĪGA aizliegts spēlēt bijušiem Latvijas vīriešu izlases spēlētājiem, aizliegts spēlēt 3 sezonu pēc LHF Jaunatnes čemppionātā un pēc VL LHF (vai citas līdzvērtīgas klubi). Vartsargiem aizliegts spēlēt 3 sezonu pēc VL LHF un augstak.

Visas NAHL-RĪGA komandas drīkst pieteikt spēlētājus arī no citām amatieru hokeja līgu attiecīgā līmeņa komandām.

4.7.1.Regulārajā sezonā (Virslīgā, 1, 2 un 3 līgā), viens spēlētājs var piedalīties tikai viena komandā (izņēmot FARM noteikumiem 1 līga). Vārtsargs drīkst piedalīties katrā līgā vienā komandā. NAHL-RĪGA meistarsacīkstēs drikst spēlēt hokeja tiesniešiem tikai pēc apspriešanās ar pretinieku komandas.

4.8.Komandām jābūt vismaz diviem, krāsu ziņā atšķirīgiem formas tērpu komplektiem ar Nr. Viesu komandas spēlē gaišos tērpos, saimnieki – tumšos. Savstarpēji vienojoties, formas tērpu krāsas var būt mainītas. Komandas spēles formai krāsu ziņā jābūt vienveida.

4.9.Visiem vārtsargiem jānēsā pilnu sejas masku un noteikta parauga hokeja ķiveri vai vārtsarga sejas un galvas aizsargu, kas atbilst noteiktajiem starptautiskajiem standartiem.
Hokeja klubam, kura vārtsargs spēlē maskā, kura neatbilst hokeja spēles

noteikumu prasībām, NAHL-RĪGA sacensību direktoriātam jāiesniedz paraksts par vārtsarga atbildību traumas iegūšanas gadījumā. Kluba vadībai ir pienākums pirms spēles parādīt spēles galvenajam tiesnesim spēlētāja parakstītu vēstuli. Par šī punkta neievērošanu, pamatojoties uz ierakstu spēles oficiālajā protokolā, hokeja klubam ir pienākums iemaksāt NAHL-RĪGA vienreizēju iemaksu 30,- latu apmērā.

4.10.Hokejistiem, kuri dzimuši pēc 1992. gada 31. decembra obligāti jāspēlē ar pilnu sejas masku, kura atbilst noteiktajiem starptautiskajiem standartiem, kā arī visiem minētā vecuma laukuma spēlētājiem jānēsā kakla aizsargs.

4.10.1.Visiem hokejistiem, kuri dzimuši pēc 1975. gada 1. janvāra kā minimums jāspēlē sejas maskā, kura atbilst noteiktajiem starptautiskajiem standartiem. Sejas maskai jāaizsedz acis un deguna apakšējā daļa.

4.10.2.Pirms spēles iesildīšanās, hokejistiem, kuri pieteikti spēlei, jānāk uz ledus laukuma pilnā ekipējumā. Par šī punkta pārkāpumu, hokejists tiek sodīts saskaņā ar šī nolikuma pielikumu.

4.10.3.NAHL-RĪGA rīkotajās sacensībās visām komandām, kuras piedalās sacensībās 20 minūtes pirms spēles sākuma tiesnešu brigādei jāiesniedz drukātā versijā visas komandas sastāvs uz minēto spēli ar norādītiem spēlētāju numuriem, ampluā un iemaksu par spēles rīkošanu un apkalpošanu. Spēles galvenā tiesneša parakstīta protokola kopija un komandas sastāva viens eksemplārs paliek hokeja klubam.

4.10.4.Katras spēlējošās komandas pārstāvis ir tiesīgs pārbaudīt pretinieku komandas elektroniskās licences ar bildēm, ja licences vai spēlētāja bildes tajā nav uzrādītas, tad spēles galvenais tiesnesis var nepielaist šo spēlētāju pie spēles. Katras spēlējošās komandas pārstāvis ir tiesīgs ar galvenā tiesneša palīdzību salīdzināt pretinieku dokumentus. Pārbaudāmās komandas atteikuma gadījumā galvenais tiesnesis ieraksta šo faktu spēles protokolā.

5.Sarīkošanas kārtība.

5.1.Meistersacīkšu spēles notiek pēc IIHF hokeja spēles noteikumiem, šī nolikuma un NAHL-RĪGA meistarsacīkstes hokeja disciplināro sodu nolikuma. Par kārtības uzturēšanu sacensību vietā un par skatītājiem atbild komanda, kas ir laukuma saimnieks.

5.2.Rīgas meistarsacīkstes hokejā notiek divos posmos;

1.posms 14.09.2013.g.-24.12.2013.g.

2.posms 10.01.2014.g-25.05.2014.g.

Tūres pārtraukumos tiek izspēlētas iepriekšējo apļu atliktās spēles.

5.3.Spēli drīkst atlikt vienu reizi sezonā tikai force major gadījumā. Atliekot spēli, 5 dienas iepriekš komandām jāpaziņo spēles datums, vieta un laiks, kad tā notiks.

5.4.NAHL-RĪGA meistarsacīkstes dalībkomandas sedz savas mājas spēļu izdevumus (spēles tiesneši – 2 laukumā, – 1 brigādē. Ceļa izdevumus tiesnešiem , ārpus Rīgas un Rīgas rajona. Ledus laukuma īri un medicīnisko personālu. Bez ceļas izdevumiem – 35 LVL). (dērigs līdz 31.12.2013)

5.5.Spēļu sākumam darba dienās jābūt ne agrāk kā plkst. 19:00. (Tukumā, Ozolniekos, Ogrē, Jelgavā – 19:30.) un ne vēlāk kā plkst. 22.45 Rīgā. Brīvdienās un svētku dienās ne agrāk kā plkst. 11:00. Kopējais spēles laiks ir 60 min. Komandas iesildās 3 minūtes, kuras ietilpst spēles kopējā laikā. Izņēmumi tiek pieņemti ar direktoriāta lēmumu.

5.6.Komandām ir obligāti jāizspēlē visas meistarsacīkšu spēles.

6.Uzvarētāju noteikšana.

6.1.Par uzvaru spēlēs komanda iegūst divus punktus, par neizšķirtu – vienu punktu, par zaudējumu– nulle punktu. Ja kausa spēlēs pamatlaiks beidzās ar neizšķirtu rezultātu tad tiek izpildīti pa vienam soda metienam līdz pirmajai kļūdai. Komanda, kura uzvar soda metienos iegūst divus punktus, zaudētāja nulle punktu. Augstāku vietu čempionātā iegūst komanda ar lielāku punktu skaitu. Par neierašanos uz spēli komandai piešķir zaudējumu 0:W. Gadījumā, ja divām vai vairākām komandām NAHL-RĪGA sacensībās ir vienāds punktu skaits, priekšroka ir tai komandai, kura:

· Šo komandu savstarpējās spēlēs sakrājusi lielāko punktu skaitu:

· Visās šo komandu savstarpējās spēlēs ir labākā starpība starp ielaistām un iesistām ripām;

· Visās spēlēs ir labākā starpība starp iesistām un ielaistām ripām;

· Visās spēlēs ir lielākais uzvaru skaits;

· Iesitusi lielāko ripu skaitu.

6.2.Visus komandas neierašanās gadījumus uz spēlēm izskata čempionāta direktorāts, kurš arī pieņem galīgo lēmumu. Neierašanās vai atteikšanās gadījumā, lai turpinātu čempionātu, vainīgajai komandai jāsedz sekojoši izdevumi: ledus īre, ārsta un tiesnešu apmaksa, ka arī soda nauda, kuras apmēru nosaka līgas direktorāts.

6.3. Kausa sacensības uzvarētājs noteikts pēc divas spēles summas.

7.Pieteikumi.

7.1.Pieteikumi NAHL-RĪGA meistarsacīkstēm hokejā jāiesniedz līdz:

18.09.13.g.komandas pieteikumus meistarsacīkstēm,

7.2.Pieteikumi pēc pieņemtās formas, elektr. veidā (ar spēlētāju parakstu – uz spēlē) jāiesniedz čempionāta direktorātā [publikācija – līdz 23.09.2013]. Spēlētājs ar savu parakstu apliecina, ka viņa veselības stāvoklis atļauj nodarboties ar fiziskām aktivitātēm – spēlēt hokeju. Jauniešiem līdz 18 gadiem jābūt ārsta apliecinošai atļaujai piedalīties hokeja sacensībās.

7.3. Papildus pieteikumi, noformēti pēc šī nolikuma prasībām, iesniedzami galvenajam tiesniesim. Papildus pieteikumi tiek pieņemti tikai līdz 01.03.2014. ar NAHL-RĪGA direktorāta visus dalībniekiem apstiprinājumu. Spēlētājs tiks atzīts par pieteikto, ja ir saņemts rakstveida apstiprinājums no VISIEM Līgas dalibnieku pilnvārotajam pārstāvim. Apstripiņajums var but aizsūtīts pa e-pastu direktors@nahl.lv. NAHL-RĪGA vadībai nekavējoties jāinforme komandu par pieteikuma apstiprināšanu. NAHL-RĪGA vadībai nav tiesību atklāt apstiprinājuma balsošanas saturu pieteikuma iniciātoriem, ja netiek saņemts apstrprinājums. Ja 48 stundu laikā komanda nesniedz nekādu atbildi, tad komandas lēmums tiek uzskatīts par pozitīvu un pretenzijas netiek pieņemtas.

7.4. Spēlētāju pārējas NAHL-RĪGA Līgas robežas tiek atļauti laikā posmā no 24.12.2013 līdz 10.01.2014.

Komanda, kas piesaka pārejas spēlētāju, iesniedz pieteikumu ar iepriekšējās komandas apstiprinājumu. Pretenzijas, kas pamatotas ar dokumentiem, tiek pieņemtas 3 dienu laikā.

8.Protesti.

8.1.Protests par spēli iesniedzams ne vēlāk kā 24 stundas pēc spēles beigām, vispirms par to izdarot attiecīgu ierakstu spēles protokolā. Protests, kurā izklāstīta būtība, rakstveidā iesniedzams čempionāta direktorātā, iemaksājot par to avansu 20 latu apmērā. Protestus izskata direktorāta sēde 48 stundu laikā, izņemot brīvdienas un svētku dienas.

8.2.Par nepamatota protesta iesniegšanu, vai protesta noraidīšanas gadījumā 20 latu avanss paliek direktorāta rīcībā.

8.3.Klubu vadītājiem un treneriem nav tiesību iejaukties tiesnešu darbā vai jebkādā citā veidā iespaidot vai traucēt to. Klubu vadītāji un treneri atbild par hokejistu uzvedību sacensību laikā, ieskaitot stundu pirms un stundu pēc spēles.

9.Apbalvošana.

9.1.NAHL-RĪGA 2013./2014.g. meistarsacīkstēs hokeja (VIRSLĪGA, 1.LĪGA; 2.LĪGA; 3.LĪGA; Nordic LĪGA A, Nordic LĪGA B) uzvarētāja vienība saņem, piemiņas kausu, bet spēlētāji – zelta medaļas. Otrās un trešās vietas ieguvēju komandas apbalvo ar piemiņas kausiem, spēlētājus ar attiecīgās pakāpes medaļām.

1.pielikums

Kārtība, kādā tiek noteikti sodi, kas ir piešķirti hokejistiem un komandu pārstāvjiem un diskvalifikācija par disciplināru pārkāpumu izdarīšanu oficiālās NAHL-RĪGA sacensībās 2012./2013.gada sezonā.
1. Ja spēlētājs tiek sodīts ar 20 vai 25 minūšu sodu, viņš izlaiž vienu (nākošo) spēli un tiek sodīts ar Ls 10,- (desmit), ja spēlētājs tiek sodīts ar 5+20 minūšu sodu, viņš tiek sodīts ar Ls 10,- (desmit). Par otru noraidījumu līdz spēles beigām spēlētājs izlaiž 2 (divas) spēles un tiek sodīts ar Ls 30,- (trīsdesmit). Par soda apmēru pēc trešā noraidījuma līdz spēles beigām lēmumu pieņem NAHL-RĪGA Direkātors (diskvalifikācija līdz sezonas beigām). Par katru 10-minūšu noraidījumu, pēc otrā noraidījuma saņemšanas 10-minūšu noraidījuma veidā, spēlētājs izlaiž nākošo spēli un tiek sodīts ar 10,- latiem.

Gadījumā, ja spēlētājs nav samaksājis sodu, viņš nav tiesīgs turpmāk piedalīties spēlēs. Nākošās spēles izlaišana diskvalificētiem spēlētājiem nāk spēkā automātiski, uzreiz pēc soda fiksācijas protokolā.

2. Par atsevišķiem sodiem spēlētājs var tikt sodīts ar lielāku naudas sodu.

Pārkāpuma tips

Sods (latos)

Spēļu skaits

Piedalījās kautiņā ārpus hokeja laukuma (iniciators)

50,-

3 spēles

Piedalījās kautiņā ārpus hokeja laukuma (dalībnieks)

25,-

2 spēles

Par mēģinājumu traumēt pretinieku

50,-

3 spēles

Ar nodomu traumēja pretinieku

80,-

5 spēles

Iespēra spēlētājam ar kāju

50,-

5 spēles

Iemeta ar ripu oficiālam spēļu pārstāvim vai NAHL pārstāvim

80,-

5 spēles

Ar nodomu iespļāva pretiniekam vai oficiālam spēļu pārstāvim vai NAHL pārstāvim

80,-

3 spēles

Par draudiem oficiālam spēļu vai NAHL-RĪGApārstāvim

50,-

5 spēles

Par fizisku kontaktu ar oficiālo spēļu vai NAHL-RĪGA pārstāvi

80,-

Pēc Disciplinārās komisijas lēmuma

Traumēja oficiālo spēļu pārstāvi vai NAHL-RĪGApārstāvi

200,-

Pēc Disciplinārās komisijas lēmuma

Sitiens pretiniekam ar galvu

30,-

3 spēles

Īpaša rupjība

100,-

Pēc Disciplinārās komisijas lēmuma

3. Par jebkuru atkārtotu pārkāpumu, minētu 2. punktā, spēlētājs tiek diskvalificēts līdz sezonas beigām vai arī pilnīgi diskvalificēts, un komandai tiek uzlikts sods Ls 200,- apmērā.

4. Sodi jānomaksā NAHL-RĪGA Sacensību direktorātā 1(viena) mēneša laikā. Spēlētājiem aizliegts piedalīties spēlēs līdz soda nomaksāšanai. Tāda spēlētāja piedalīšanās turnīrā tiek pielīdzināta neatļautai dalībai spēlē, kurai tiek piemēroti 5. un 8. punkti.

5. Komandai tiek ieskaitīts tehniskais zaudējums ar rezultātu 0:W, un tā tiek sodīta ar naudas sodu sekojošos gadījumos:

5.1. ja komanda neierodas uz spēli (sods Ls 100,-);

5.2. ja spēli pārtrauc spēlētāju nedisciplinētās uzvedības rezultātā vai vienas vai otras komandas vadītāju nepaklausības gadījumā (sods Ls 50,- vainīgajai komandai vai komandām);

5.3. ja spēlē piedalās diskvalificēts, nepieteikts, nepareizi pieteikts vai sodu nenomaksājis spēlētājs (sods Ls 50,-);

6. Komanda tiek uzskatīta neieradusies, ja:

6.1. uz spēli ierodas mazāk kā 6 (seši) spēlētāji;

6.2. komanda neierodas laukumā 5 (pieci) minūšu laikā pēc spēles tiesneša svilpes, kurš aicina komandas uz laukuma.

7. Komanda tiek izslēgta no čempionāta sekojošos gadījumos:

7.1. par atkārtotu neierašanos uz spēli;

7.2. ja sodi vai maksa par komandas dalību netiek nomaksāta;

7.3. par rupjiem nolikuma, sporta ētikas, sacensību organizēšanas un disciplīnas pārkāpumiem.

8.Lēmums par spēlētāju diskvalifikāciju un komandu izslēgšanu no čempionāta pieņem NAHL-RĪGA direktorāts.

9. Komandai, kura ir izjukusi vai izslēgta no sacensībām, tiek piešķirts tehniskais zaudējums ar rezultātu 0:W, ja komanda nospēlējusi 50% nozīmēto spēļu. Pārējos gadījumos spēļu rezultāti tiek anulēti un komanda tiek izslēgta no čempionāta.

10. Komanda, kura ir izjukusi vai izslēgta no sacensībām, netiek pielaista NAHL čempionātā līdz NAHL-RĪGA direktorāta lēmumam.

11. Komandas (klubi) atbild par savu spēlētāju uzvedību 60 (sešdesmit) minūtes līdz spēlei, spēles laikā un 60 (sešdesmit) minūtes pēc spēles.

12. Visu neapmaksāto sodu un diskvalifikācijas pārcelts uz nākamo sezonu.

13. Gadījumā, ja dotajā nolikumā nav ņemta vērā kāda situācija vai pārkāpums, skatīt augstāk stavošo hokeja organizāciju noteikumos (LHF, IIHF).

Sacensību kārtība. 2013./2014.

Next post Autentiski filca pokera galdi